FAQ Użytkownicy Grupy Album Chat Download Szukaj


 Ogłoszenie 


Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Poprzedni temat :: Następny temat
Zamknięty przez: cybertiger
|20 Kwi 2008|, o 02:36
Regulamin - ZASADY GRY - O.W.U - 31.08.2015 aktualizacja.
Autor Wiadomość
cybertiger
Emeryt
Administrator


Pomógł: 4 razy
Wiek: 54
Dołączył: 19 Kwi 2008
Posty: 1225
  Wysłany: |19 Kwi 2008|, o 15:56   Regulamin - ZASADY GRY - O.W.U - 31.08.2015 aktualizacja.


Zasady Gry
§1. Konta
§2. Dzielenie konta
§3. Wielokontowość
§4. Pushing
§5. Bashing
§6. Zamiana kont
§7. Bugusing
§8. Wymuszenia i groźby
§9. Język w obszarze Infinitebattle
§10. Wulgarne wiadomości, obrazy graczy, podszywanie się oraz spam
§11. Niedostosowanie się do powyższych reguł
§12. Zarządzenia i ogłoszenia
§13. OWU
§14. Polityka cookies§1. Konta

1.1 Na koncie może grać tylko jedna osoba.

1.2 Gracz może posiadać tylko jedno konto na Universum.

1.3 Podczas gry na jednym komputerze z innymi graczami, tylko jedno konto na Universum może być zalogowane. (Tak więc, gdy grupa osób korzysta z jednego komputera i gra na tym samym Universum, każdy musi poczekać na swoją kolej)

§2. Dzielenie konta

2.1 Dopuszczone jest jednokrotne logowanie się na czyjeś konto, wyłącznie w celu włączenia urlopu, przy spełnieniu następujących warunków:

-Wysłanie natychmiast po zalogowaniu się na konto inne niż swoje (za zgodą i tylko na wyraźną prośbę właściciela tego konta) do Operatora Gry informacji z podaniem dnia i godziny zalogowania, która zostanie odnotowana w profilu gracza.
-Jeżeli po zalogowaniu okaże się, że nie można włączyć urlopu, należy się wylogować (dopuszcza się wydanie surowców na budowę budynków, badań lub jednostek w stoczni, ale wtedy traci się możliwość ponownego zalogowania w celu włączenia urlopu).

2.2 Nie są dopuszczalne żadne ruchy (wysyłanie) flot nawet wtedy, gdy nie można włączyć urlopu z powodu aktywnej floty lub pracującej stoczni.

2.3 Jeżeli po zalogowaniu okaże się, że urlop można włączyć za np. kilka godzin, gracz ma obowiązek po stwierdzeniu takiego faktu skontaktować się z Operatorem i powiadomić go o konieczności ponownego zalogowania się w terminie późniejszym, w celu włączenia urlopu.Jeśli chcecie się ponownie zalogować na takie konto - nie możecie wykonać wydawania surowców na budynki lub badania.

2.4 Stwierdzenie przez Operatora innych działań na koncie, niż wyżej wymienione, automatycznie oznacza karę dla zamieszanych kont z powodu dzielenia konta. Jeżeli osoba dokonująca niedozwolonych działań na koncie nie gra na danym Universum, karane jest jedno konto.

2.5 Przy spełnieniu powyższych warunków zgłoszenie jest automatycznie akceptowane i nie wymaga potwierdzenia Operatora.

Wskazówka: Jeśli nie jest możliwe włączenie urlopu, a upewniono się, że nie trwa budowa statków, budynków lub badań pomocne okazać się może kliknięcie "Przelicz" w zakładce surowce na każdej z planet gracza, któremu uaktywniamy urlop.

2.5/a
Gracze nie mogą wykorzystywać żadnych skryptów , programów , botów i innych narzędzi w celu ukrycia własnego numeru IP.
W przypadku stwierdzenia takiego działania (braku IP) gracz otrzymuje bana z urlopem na okres 3 dni.W tym czasie jest zobowiązany wyjaśnić sprawę u operatora (admina) który karę nałożył , lub kara zostanie automatycznie przedłużona i nastąpi kasacja konta.


§3. Wielokontowość

3.1 Zarządzanie więcej niż jednym kontem na Universum jest ZABRONIONE !!!
Za stwierdzone "multikonto" wszystkie konta biorące udział w tym procederze zostaną ukarane - do ich kasacji włącznie.

3.2 Jeżeli kilku graczy (np. rodzeństwo) posiada wspólny dostęp do internetu, na przykład w sieci osiedlowej lub akademickiej czy też kafejce internetowej, nie mogą wystąpić między ich kontami żadne cechy wspólne (ten sam sojusz jest dozwolony). Między takimi kontami zabronione są również kontakty floty jak np. transporty, wzajemne ataki, ataki związku (od momentu ich wprowadzenia) , wspólna obrona.W sytuacji gdy gracze grają z tzw "sieci osiedlowej" , lub mają internet "radiowy" ze wspólnym IP, lub w podobnych do opisanych przypadkach gracze nie mogą logować się w grze jednocześnie - wymagany jest odstęp pomiędzy logowaniami takich graczy - minimum 15 min. Gracze tacy nie mogą rościć pretensji do "Teamu" Ugameli za potraktowanie kilku zalogowanych w tym samym momencie kont - jako "multi".Administratorzy Ugameli nie mają obowiązku rozpatrywania odwołań od kar nałożonych na graczy ze wspólnym adresem IP na serwerze (tym bardziej gdy nie zostało dokonane zgłoszenie "wspólnej gry" ), lub nastąpiło logowanie w tym samym czasie.W takich przypadkach decyzja o cofnięciu kary zależy WYŁĄCZNIE od administratora i jest jego suwerenną (ale nie odwołalną) decyzją. W przypadku wykrycia celowego omijania tego zabezpieczenia konta zostają automatycznie potraktowane jako "multikonto" i zablokowane. Ukarane mogą zostać także wszystkie inne konta pomagające w tym procederze. Głos decydujący w takiej sprawie ma zawsze ADMINISTRATOR UNI, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.

3.3 Fakt wspólnej gry trzeba zgłosić przed jej rozpoczęciem. W przypadku zmiany jednego z kont, należy zgłoszenie ponowić podając aktualne dane. PO ZGŁOSZENIU "WSPÓLNEJ GRY" GRACZE MAJĄ OBOWIĄZEK ODCZEKAĆ MINIMUM 15 MIN PO WYLOGOWANIU JEDNEGO Z NICH - DO MOMENTU ZALOGOWANIA KOLEJNEGO GRACZA. Odwołania (w przypadku braku takiego zgłoszenia, lub jego aktualizacji) od graczy po nałożeniu blokady na konto nie będą rozpatrywane. Gracze chcący oddać swoje konto , lub wymienić się kontami MUSZĄ ten fakt zgłosić do Operatora gry i otrzymać jego zgodę!!!

Brak takiej zgody może skutkować zbanowaniem obydwu kont.

Wskazówka: W sytuacji, gdy gracze okazjonalnie korzystają ze wspólnego dostępu do internetu, na przykład w weekendy, a w dni robocze grają oddzielnie, zakaz omijania stałego adresu IP obowiązuje wyłącznie w momencie gry z tego samego miejsca (komputera lub sieci), w tym przypadku w weekendy. W razie wątpliwości odnośnie kontaktów flot w danej sytuacji należy zasięgnąć rady właściwego dla danego Universum Operatora Gry. Jego decyzja będzie w tym wypadku ostateczną!!!§4. Pushing


Jako pushing rozumiane są wszelkie transporty surowców od gracza z mniejszą liczbą punktów do gracza silniejszego (wyżej w rankingu). Dotyczy to także surowców uzyskanych poprzez wymuszenie.

- Wszelkie formy pushingu są zabronione.
- Przy pushu zawsze liczy się stan punktowy graczy w momencie dostarczenia surowców, w związku z czym gracze powinni tuż przed dolotem floty upewnić się, że sytuacja punktowa nie uległa zmianie.
- Każda wymiana surowców między graczami musi się mieścić w aktualnie obowiązujących przelicznikach handlowych, czyli widełkach od 2:1,5:1 do 4:2:1 (gdzie poszczególne cyfry oznaczają stosunek surowców: metal/kryształ/deuter).Przyjmuje się najkorzystniejszy przelicznik : 3:2:1(jednak nie jest on "sztywny"- byle zmieścić się w podanych "widełkach)
- Pożyczki i premie są zabronione.Mamy już "handlarza" więc najkorzystniej właśnie tam dokonywać wymian.
- Naruszanie zasady pushu celem nagrodzenia silniejszego gracza za zwycięstwo we wszelkiego rodzaju konkursach jest niedozwolone, chyba że Administracja postanowi inaczej.
- Jeśli otrzymałeś surowce od gracza słabszego od siebie, nie możesz ich zatrzymać. Należy zgłosić ten fakt do właściwego dla danego Universum Operatora Gry.Surowce takie należy odesłać na podaną planetę Operatora gry , który zdecyduje co z nią dalej zrobić.

Za pushing ukarany może być również gracz, który:

- Celowo składuje surowce na planetach, aby zezwolić na ich odbiór przez (wielokrotny) atak.
- Dokonuje ataku słabszymi flotami, aby powstało pole szczątków do odzyskania surowców.
- Wykorzystuje dodatkowe sposoby i możliwości, by jedno konto otrzymywało surowce bez wysyłania czegoś w zamian (handel) lub stosuje przeliczniki / ceny dumpingowe.
- Silniejszy gracz przesyła znaczne ilości surowca słabszemu - nawet członkowi tego samego sojuszu , bez otrzymania zgody administracji na odbudowę floty po jej zniszczeniu na słabszym koncie


5. Bashing


Zasada bashingu uniemożliwia zbyt częste atakowanie jednej planety/księżyca przez tego samego gracza. Więcej niż 9 ataków na planetę/księżyc w ciągu jednego dnia (od godziny 0:00 do 24:00) będą definiowane jako Bash i karane. Zasada ta nie dotyczy ataków na konta "zbanowane" oraz ataków na konta nieaktywne.
Po wysłaniu czwartego ataku na tą samą planetę każdy grasz MUSI odczekać 1 godzinę , aby wysłać kolejne 5 ataków.Niedotrzymanie tego punktu regulaminu traktowane będzie jako Bashing Ekstremalny i ukarane.

Zasada BASHINGU dotyczy także ataków rakietowych. Dozwolona jest liczba 10 ataków rakietowych na moona oraz 10 ataków rakietowych na kolonię.

Do zasady "basha" zalicza się również misję "niszcz" - jako że przed faktycznym zniszczeniem księżyca Gwiazda śmierci stacza "normalną" bitwę , poza tym jest to inna (ale też) forma atakowania konta innego gracza.

NEW!!! : każdemu graczowi wolno zniszczyć tylko 3 księżyce jednemu graczowi przez tego samego atakującego gracza w ciągu doby od 00.00 do 24.00

5.1. Bash nie dotyczy:

- Zestrzelenia sond szpiegowskich. (O ile nie nastąpiło nieuzasadnione , zwielokrotnione atakowanie tymi sondami - ustala się dopuszczalną liczbę takich "zestrzeleń" na 10 - na każdą planetę/moon danego gracza , przez tego samego szpiegującego ,w ciągu doby)

- Atakujących flot, które uległy całkowitemu zniszczeniu , o ile nie nastąpił tzw "spam' atakami.(Za "spam" uważa się tutaj wszelkie ataki powyżej ustalonej w punkcie powyżej sumy 10ciu zestrzeleń flot/sond na każdą z planet jednego gracza w ciągu doby - przez tą samą osobę)
Definicja "spamu" będzie zawsze analizowana odrębnie dla każdego przypadku przez Administratora uni , a jego rozstrzygnięcia w tym temacie będą ostateczne oraz niepodważalne , niezależnie od wysokości nałożonej kary lub jej braku.Nie będą one również stanowić precedensu w rozstrzyganiu w innych podobnych przypadkach.

- Bitew pomiędzy członkami sojuszy będących w stanie wojny. Jednakże wojna musi zostać wypowiedziana na forum gry zgodnie z regulaminem wojen na 12 godzin przed nadejściem częstych ataków. Na stronie zewnętrznej sojuszu musi widnieć wypowiedziana wojna wraz z odnośnikiem (linkiem) do odpowiedniego tematu na Forum Ugameli. W temacie deklaracji wojny nazwy obu sojuszy muszą zostać wymienione poprawnie. Wypowiedzenie wojny może być skierowane tylko przeciwko sojuszom, a nie pojedynczym graczom. Przyjęcie wypowiedzenia wojny nie jest wymagane do jej rozpoczęcia.


§6. Zamiana kont


6.1 Każde konto jest powiązane z osobą, której adres e-mail jest adresem stałym na koncie.

6.2 Na koncie nie zostaną dokonane żadne zmiany, dopóki właściciel konta nie złoży wniosku za pośrednictwem stałego adresu e-mail, który jest powiązany z tym kontem.

6.3 Gracz może powrócić na swoje konto po jego przekazaniu po czasie nie krótszym niż 31 dni. Niezastosowanie się do tej zasady doprowadzi do blokady za dzielenie konta.

6.4 Gracze mają obowiązek zgłosić chęć zamiany/przekazania konta w grze aby wykluczyć wszelkie próby oszustw jak również dla porządku w samej grze. Wolno przekazywać WYŁĄCZNIE konto które się samemu posiada , trzymanie kont innych graczy 'dla kolegów' jest NIEDOZWOLONE i również podlega karze.


§7. Bugusing

7.1 Wykorzystywanie błędów w oprogramowaniu dla własnej korzyści (tzw. bugusing) jest zabronione. Każdy gracz jest zatem zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia odkrytych bugów do Administratora Universum.

7.2 Używanie bugów dla własnej korzyści jest karane blokadą konta na czas dłuższy niż 40 dni na wszystkich uniwersach. Omijanie wewnętrznych zabezpieczeń gry,oraz wszelkie ingerencje w kod gry są niedozwolone i będą traktowane także jako bugusing.

7.3 Wszelkie próby spowolnienia pracy serwera również mogą być potraktowane jako bugusing.

7.4 W związku z błędami gry,nieautoryzowanymi wejściami na konta graczy osób trzecich, czy włamaniami na serwer- administracja gry NIE MA OBOWIĄZKU zwracać utraconych kont/surowców czy flot graczom.
Jakikolwiek zwrot utraconych dóbr graczy na ich kontach nie stanowi precedensu w grze i nie może być tym samym traktowane jako obowiązująca zasada.

7.5 Wszelkie programy 'pomagające' graczom w grze są zabronione , a gracze stosujący je nie mogą rościć żadnych pretensji do administracji za utracone w ten sposób floty czy surowce.Stosujący tego typu programy mogą zostać ukarani za tego typu praktyki , lecz decyzję w tym temacie podejmuje Administrator uni.

§8. Wymuszenia , groźby , blokady


Wymuszenia i groźby, które mają odniesienie do prawdziwego życia, będą prowadzić do czasowego, bądź stałego wykluczenia z całej oferty Ugameli (Gra, Forum, ). Groźby odnoszące się do gry są dozwolone , o ile nie są wulgaryzmami.

Administracja gry ma prawo do czytania prywatnej korespondencji graczy w zakresie swoich obowiązków.Z tego tytułu gracze nie mogą wnosić żadnych roszczeń akceptując niniejszy regulamin


Każdy gracz ma swobodę działań na swoim koncie w granicach tego regulaminu. Tak więc zabrania się nagminnych , długotrwałych blokad graczy przy użyciu GSów, lub innej floty.Administratorzy uni będą mogli zawracać takie blokady sami - widząc w logach jak długa jest blokada , lub na prośbę graczy.Administracja ma prawo na prośbę 'blokowanego' w ten sposób gracza, włączyć mu mimo blokady urlop , a samą blokującą flotę zawrócić.Blokady są jednak dozwolone, ale tylko na krótkie okresy czasu - do 36 h i nie częściej niż 2 razy w tygodniu.W przypadku blokad liczy się czas lotu jaki widnieje w zakładce "podgląd" na obydwu kontach.Puszczanie więc blokady na czas dłuższy niż 36h będzie uznane za złamanie tego punktu regulaminu.Nie są w tym wypadku ważne "intencje" blokującego , ale realny czas widniejący w logach flot.Aby uniknąć blokowania się przez graczy wyłącznie w celu uniemożliwienia włączenia urlopu - z każdej blokady MUSI wynikać atak na konto blokowanego za pomocą floty.Dodam że flota ta powinna mieć taki sklad , żeby było widoczne iż blokujący chce zezlomować flotę blokowanego,ataki szczątkową flotą,nie pozwalającą na zezłomowanie przeciwnika będą traktowane jako brak ataku!!!.Wszelkie 'kombinacje' i 'wariacje' blokad przez wielu graczy kolejno, oraz urlopów będą uważnie analizowane przez administrację.Prośby o włączenie urlopu mają się adekwatnie do ograniczenia blokowania graczy - nagminne prośby o taki urlop nie muszą być więc uwzględniane , a gracz otrzymujący urlop musi pozostać na nim minimum 48 h.
W ekstremalnych przypadkach stosujący nagminne/naprzemienne blokady mogą nawet zostać ukarani banem w grze - decyzję w tym tamacie podejmuje zawsze suwerennie administrator uni a jego rozstrzygnięcia nie stanowią precedensu i będą rozpatrywane indywidualnie
§9. Język w obszarze gry


Język polski jest obowiązującym językiem w grze.

Gracze "obcojęzyczni" przystępując do gry nie mogą żądać tłumaczeń wiadomości czy zarządzeń "teamu" Ugameli. Tłumaczenia są dobrą wolą administratorów i zależne są od ilości PW wymagających odpowiedzi.

Tak więc każdy gracz nie posługujący (rozumiejący) się językiem polskim akceptując Regulamin zgadza się z tym punktem i wszelkie tłumaczenia dokona sobie na własną rękę.


§10. Wulgarne wiadomości, obrazy graczy, podszywanie się , spam , reklamowanie wszelkiego typu portali/gier.


10.1 Wysyłanie wulgarnych, bądź obraźliwych wiadomości do innych graczy jest niedozwolone i prowadzi do blokady konta.W sprawach "wulgaryzmów" o uznaniu danej wiadomości za obraźliwą decydujący głos na zawsze Game Operator . Wszelkie obcojęzyczne wiadomości uznane za obraźliwe w Polskim obszarze językowym traktowane będą jako zachowanie niedopuszczalne i karane.

10.2 Zabronione są wulgarne bądź obraźliwe nazwy planet, sojuszy itd.

10.3 Stosowanie "pseudocenzury" (np. gwiazdkowania, zmiany pojedynczych liter itd.) może także doprowadzić do blokady konta.

10.4 Zabronione są wszystkie działania, których celem jest "podszywanie" się pod członków Teamu Ugameli.

10.5 Nie wolno w nicku, nazwach planet oraz sojuszy używać słów: admin, administrator, GO, SGO i podobnych.

10.6 Spam, bez względu na formę (np. poprzez wiadomości, raporty szpiegowskie) mający na celu utrudnianie gry graczowi jest niedozwolony.

10.6.a Zwielokrotnione wielogodzinne ataki statkami omijające regule bashu(powyżej 3), ale zasmiecające podgląd a tym samym utrudnianie normalnej gry graczowi są niedozwolone i karane banem zgodnie z uznaniem operatora.

10.7 Wielokrotne wysyłanie tej samej wiadomości, dużej ilości nieistotnych wiadomości, zadawanie "głupich pytań" do Operatora Gry może być uznane za spam i ukarane


10.8 Zabronione jest reklamowanie w grze i na forum wszelkiego typu potrali , stron i innych gier o podobnej do Ugameli tematyce. Za niedostosowanie się do tego punktu konto gracza wysyłającego reklamę może być nawet usunięte bez ostrzeżenia z całej oferty Ugameli , bez znaczenia jakie 'top' to konto posiada.Minimalna kara za reklamowanie ustalona jest na 14 dni bez urlopu.Za szczególnie uciążliwe reklamowanie czegokolwiek po przez wysyłanie masowych 'zaproszeń' , tworzenie kilku kont do tego typu 'twórczości' w grze jak i na forum administracja będzie automatycznie nakładać blokady/kasacje konta na wszystkich uniwersach oraz forum.


§11. Niedostosowanie się do powyższych reguł


11.1 W zależności od złamanej reguły gracz może zostać ukarany blokadą konta od 1 dnia do kasacji.

11.2 Administrator rozpatruje każdy przypadek indywidualnie , a tabela kar nie jest uważana za zasadę "sztywną" przy orzekaniu o wysokości nakładanych kar. Decyzje Operatora są ZAWSZE ostateczne i nieodwołalne - nie przysługuje od nich prawo zażalenia.

11.3 Osobą, z którą należy się kontaktować w sprawie bana jest Operator Gry, który nałożył blokadę konta. Powody blokad są zawsze dostępne na pręgierzu Universum.

11.4 Wszelkie zgłoszenia i odwołania do Operatora będą rozpatrywane wyłącznie wtedy, gdy zostaną uznane za zasadne.I w sposób jaki operator uzna za najbardziej właściwy dla dobra ogólnego graczy. Żadne rozstrzygnięcie Operatora nie może stanowić precedensu , jako iż każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie.

11.5 Każda wiadomość przesłana do Operatora musi zawierać wszystkie istotne dla sprawy informacje. . W przypadku braku istotnych informacji, czas opracowania zgłoszenia może ulec wydłużeniu.Przesyłanie wielokrotnie takich informacji traktowane będzie jako spam PW i karane.

11.6 Aktualna lista Operatorów jest umieszczona w zakładce "kontakt"


11.7. Nieznajomość Zasad Gry nie zwalnia z ich przestrzegania.


§12. Zarządzenia i ogłoszenia12.1 Administracja Gry umieszcza ogłoszenia i swoje zarządzenia na forum gry , lub w samej grze.

12.2 Administracja Gry ma prawo do zmiany Zasad Gry w każdym momencie, powiadamiając o zmianie przed wejściem ich w życie.

12.3 Konta administratorów (SGO oraz AU) są wyłączone z "czynnej" gry , oraz ze statystyk na każdym uniwersum.
12.4 Konta Game Operatorów(GO) są wyłączone z "czynnej gry",ale będą widniały w statystykach.

§13. OWU


Dla graczy, którzy z powodu ustanowionego prawa, niepełnoletności, narodowości albo innych powodów nie mogą prawnie zgodzić się na Ogólne Warunki Umowy (OWU), zostaną one dodatkowo przypominane przy okazji komentarzy i interpretacji wewnątrz gry. W takim przypadku gracz nie jest prawnie związany z OWU, jednak podlega jego ograniczeniom w zakresie związanym z grą.


Wszelkie konta na serwerach Ugameli są integralną częścią gry i w związku z tym stanowią wyłączną własność Ugameli infinitebattle.com - jako takie nie mogą zostać sprzedane. Niedozwolone jest również czerpanie jakichkolwiek korzyści finansowych lub innych z faktu posiadania konta na serwerach Ugameli. Niedozwolone jest również sprzedaż surowców czy tzw "prób moonowych".Za wszelkie tego typu wykroczenia nakładana będzie kara w postaci kasacji konta. Gracz zakładając konto na serwerach Ugameli akceptuje fakt iż wyłącznym właścicielem wszystkich kont jest Ugamela i jej twórca - gracz ma udostępnioną możliwość rozwijania konta , zabawy z innymi zgodnie z obowiązującym regulaminem i nie może rościć jakichkolwiek pretensji do konta które używa, ani do żadnego innego konta , chyba że regulamin lub zarządzenie Teamu gry stanowi inaczej.

§14. Polityka cookies

W każdym przypadku, gdy odwiedzasz strony internetowe należące do InfiniteBattle ("strony") Serwery InfiniteBattle automatycznie gromadzą informacje na temat użycia Stron. Informacje te obejmują między innymi:
a. Nazwę domeny i hosta, z których uzyskujesz dostęp do Internetu,
b. Adres IP komputera lub dostawcy usług internetowych, z których korzystasz,
c. Wykorzystywany system operacyjny (np. Windows, Linux, Mac OS),
d. Wykorzystywana przeglądarka oraz jej wersja (np. Opera, Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer),
e. Nazwa strony internetowej, która przekierowała cię,
f. Typ urządzenia, z którego korzystasz.

Informacje te pozwalają nam określić interesujące cię treści oraz konkretne Strony, twoje przyzwyczajenia związane z przeglądaniem stron na które wchodzisz. Pozwala to nam także ustalić daty odwiedzin naszych stron, kolejność przeglądania i czas poświęcony poszczególnym podstronom.

Cookies
Podobnie jak komercyjne strony internetowe, możemy wysyłać na twój komputer jedno bądź kilka „cookies” (pliki tekstowe wysyłane do twojej przeglądarki. Mogą one być przechowywane na twoim twardym dysku, używamy ich do rozpoznania, kiedy ponownie odwiedzisz stronę).

Stosujemy dwie kategorie cookies:
cookies trwałe (które pozostają również po zamknięciu przeglądarki i można je usunąć ręcznie).
cookies sesyjne (które są automatycznie usuwane po zamknięciu przez Ciebie przeglądarki; stosujemy je głównie, żeby określić status zalogowania użytkowników naszych usług. Służą one do tego, aby nasi użytkownicy mieli dostęp do stron widocznych wyłącznie dla nich w związku z korzystaniem z naszych Stron lub usług. Cookie sesyjny jest przypisywany w procesie logowania użytkownika oraz usuwany przy wylogowaniu)

Możemy otrzymywać informacje o tobie również w sytuacji, gdy wejdziesz na naszą stronę korzystając z linka znajdującego się na stronie internetowej osób trzecich. Powyższe osoby mogą nam przekazywać dane kontaktowe oraz informacje zgromadzone w „cookies” stosowanych na ich stronach internetowych. Osoby trzecie używają sesyjnych „cookies ID” w celu ułatwienia ci nawigowania na naszych stronach. Używanie „cookies” przez osoby trzecie nie jest objęte Polityką Prywatności. Nie mamy wglądu ani kontroli nad tymi „cookies”.

Ustawienia cookies
Włączając opcję akceptacji cookies w ustawieniach przeglądarki wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez InfiniteBattle plików cookies w stosunku do ciebie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie przez InfiniteBattle plików cookies, możesz zablokować je wybierając opcję w ustawieniach twojej przeglądarki. Pamiętaj jednak, że jeśli zdecydujesz się na odrzucenie naszych „cookies”, nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich naszych funkcjonalności gry oraz strony nie będą działać prawidłowo.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez Użytkownika, Odbiorcę lub osobę odwiedzającą stronę http://www.infinitebattle.com/

Aktualnie włączone są Funkcje reklamowe Google Analytics które śledzą użytkowania przez cookie, jeżeli nie chcesz ich używać możesz je zablokować przez narzędzie blokowania


"By Cybertiger 2008" and little somethingby fazi
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Twilight Theme by joli edit by Dollar

Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 14